Poznań
Trójmiasto
Journeys with the public transport may be a real pleasure. PROSCOPUS will show you the best way, no matter where do you come from and where you want to get. This will guarantee you a comfortable and quick ride getting to your destiny on time, and allow you to learn something about interesting points in the city, where you currently are.
Proscopus is an innovative solution to plan a trip using various means of communication. Join us today!
PROSCOPUS adds
Get to the widest range of clients – users of the public communication in the largest Polish cities, with your company, product or services.
Individual clients
Place information about your company on PROSCOPUS map and let others find you.
Corporative clientes
Let others find you. Show the easiest way to your company, offices, shops, or restaurants to your clients
Buy it now
Fill out the form Purchase a subscription
Test
Accept Term Of Use
1
Package nr 1
39,00 PLN
You can add one point with this packet
2
Package nr 2
599,00 PLN
You can add more points with this packet
3
Package nr 3
0 PLN
Free 30 day trial1
Package nr 1
39,00 PLN
You can add one point with this packet
2
Package nr 2
599,00 PLN
You can add more points with this packet
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod [adresem].
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem], prowadzony jest przez [oznaczenie zgodne z częścią I. Podręcznika].
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]: mach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub
b.) [przeglądarka internetowa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [...], c.) minimalna rozdzielczość ekranu [...] x [...] pikseli.
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy] oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Download terms and conditions
SCOPUS Jarosław Bazyl
adres: ul. Abrahama 12/25
03-928 Warszawa
REGON: 017324169
NIP: 521 041 79 38

e-mail: info@proscopus.pl

Customer service

Change Password Change User Name